Privacy statement

Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Zuid-Holland Mobiel vindt het belangrijk dat de privacy van haar deelnemers en bezoekers zoveel mogelijk gerespecteerd wordt. Zo mogen gebruikers slechts ťťn keer geregistreerd staan. Daarbij vragen wij alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat frauduleuze advertenties geplaatst worden: zoals achternaam, voornaam, woonadres, e-mail adres en telefoonnummer. Wij bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar. Daarna worden de gegevens automatisch verwijderd, tenzij u aangeeft dat u het account wilt behouden.

Zuid-Holland Mobiel kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciŽle doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren op uw e-mail adres over de dienstverlening van Zuid-Holland Mobiel of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Wilt u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen e-mail.

Verder gebruiken wij bezoekersgegevens voor het verkrijgen van algemene, statistische informatie. Dit om beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze site en de socio-demografische profielen van onze bezoekers. Deze informatie valt voor ons niet te herleiden tot persoonlijke gegevens van een individuele bezoeker. Wij gebruiken in ons systeem zgn. cookies. Deze cookies bevatten echter geen persoonsgegevens en worden alleen ingezet om het gebruik van onze website te vergemakkelijken.

Beveiliging gegevens

Zuid-Holland Mobiel stelt alles in het werk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoons- en andere gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. Ook gebruikt Zuid-Holland Mobiel veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit alles om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om de gegevens in te zien die Zuid-Holland Mobiel over u heeft vastgelegd. Ook kunt u ons vragen om wijzigingen, verbeteringen of aanvullingen, in de gegevens die u hebt ingezien aan te brengen. Of verzoeken om uw gegevens te verwijderen. Dergelijke verzoeken kunt u sturen naar info@nederlandmobiel.nl. Zuid-Holland Mobiel zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Spam en misbruik persoonsgegevens

Het is derden niet toegestaan om de door Zuid-Holland Mobiel verzamelde en/of verwerkte gegevens te verzamelen. Het is derden daarnaast uitdrukkelijk verboden om met de door Zuid-Holland Mobiel verzamelde en/of verwerkte gegevens mailings (spam) gericht aan de e-mailadressen van adverteerders en gebruikers van Zuid-Holland Mobiel te versturen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies dienen het gebruiksgemak van Zuid-Holland Mobiel. Met uw toestemming worden cookies op uw apparatuur geplaatst. Door het gebruik van cookies is het mogelijk om de advertenties af te stemmen op voorhanden zijnde gegevens in offline bronnen, kan gebruik worden gemaakt van de geografische locatiegegevens van u als gebruiker en kunnen apparaten worden gekoppeld op basis uw gegevens op meerdere apparaten. Dit alles dient er toe om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. De cookies dienen er mede toe om de weergave van advertenties te meten, hier inzichten uit te verkrijgen en rapporten te genereren. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieŽn vindt u in onze cookie policy.

Vragen of klachten

Indien u een klacht hebt over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken verzoeken wij u uw klacht naar ons te sturen per e-mail naar info@nederlandmobiel.nl. Wij zullen daar dan naar kijken en er binnen vier weken op reageren. Op het moment dat u ontevreden bent over onze reactie op uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Zuid-Holland Mobiel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen.